حديث روز [
امام علي ( ع ) : هرگاه ديدي خداوند سبحان تو را انيس ياد خود كرده بي گمان دوستت دارد و هرگه ديدي تو را انسش خلق گردانده از ياد خويش دلگيرت مي كند بي كمان تو را نا خوش دارد غررالحكم ح3611
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
معاونت آموزشي

معاون آموزشي :

 دكتر عباس خليقي پور

شرح وظايف اين معاونت :

1. اداره كليه امور آموزشي دانشگاه

2. مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان زير ربط

3. تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزش

4. نظارت بر حسن اجراي وظايف قسمت هاي وابسته به اين معاونت

5. تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشگاه

6. برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري واحدهاي زير ربط

7. نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي دانشگاه و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به شوراي دانشگاه

8. ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و دانشپذيران و اعضاي هيات علمي در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيات علمي

9. همكاري با معاونت تحصيلات تكميلي در امور دوره هاي تحصيلا تكميلي 10. اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031