حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : درآمدت را پاك كن تا دعايت مستجاب شود ، زيرا هنگامي كه آدمي لقمه حرام را به سوي دهانش بالا مي برد تا چهل روز هيچ دعايي از او مستجاب نمي شود مستدرك الوسائل ج5ص217
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
معاونت آموزشي

معاون آموزشي :

 دكتر عباس خليقي پور

شرح وظايف اين معاونت :

1. اداره كليه امور آموزشي دانشگاه

2. مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان زير ربط

3. تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزش

4. نظارت بر حسن اجراي وظايف قسمت هاي وابسته به اين معاونت

5. تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشگاه

6. برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري واحدهاي زير ربط

7. نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي دانشگاه و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به شوراي دانشگاه

8. ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و دانشپذيران و اعضاي هيات علمي در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيات علمي

9. همكاري با معاونت تحصيلات تكميلي در امور دوره هاي تحصيلا تكميلي 10. اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031