حديث روز [
امام علي ( ع ) : خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده وهر كه حقوق بندگان خدا را رعايت كند اين كار او را به رعايت حقوق خداوند هم مي رساند غررالحكم ح11039
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
امور دانش آموختگان

شرح وظايف اين قسمت :

1.امور مربيان

شناسايي و سطح بندي

اعزام مربي

ارتباط با مساجد و مراكز فرهنگي

2.حوزه پژوهش

پايان نامه هاي فارغ التحصيلان(بررسي و استفاده بهينه از آنها

كاربردي نمودن مسائل آموزشي

مقابله با آسيب هاي اجتماعي

بهبود روش هاي تدريس

نخبه پروري

3.كانون جذب

ايجاد زمينه هاي اشتغال

مشاوره و پاسخگويي به مشكلات فارغ التحصيلان

برگزاري مسابقات (حضوري و غير حضوري)

4.آموزش مربيان

آماده سازي

ادواري(مربيان در حال تدريس)

ترميمي(حضوري-غير حضوري)

آموزش نوين

5.تداوم آموزش

كارداني به كارشناسي

كارشناسي به كارشناسي ارشد

آموزش آزاد به رسمي

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031