حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : فرزند آدم فقط به كسي واگذار مي شود كه به او اميد بسته باشد واگر به كسي غير از خدا اميد نمي بست به غير او واگذار نمي شد كنز العمال ح5909
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
ساختار دانشگاه
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
دستورالعمل نگارش و ارسال مقاله نگارش یافته توسط مدير ارشد 3920
دانلود نگارش یافته توسط مدير ارشد 4640
شرح وظایف معاونت پژوهشی نگارش یافته توسط مدير ارشد 2980
سایتهای مفید جهت پژوهش نگارش یافته توسط مدير ارشد 2734
معاونت فرهنگي نگارش یافته توسط مدير ارشد 5566
معاونت پژوهشي نگارش یافته توسط مدير ارشد 8344
معاونت دانشجويي نگارش یافته توسط مدير ارشد 8235
معاونت آموزشي نگارش یافته توسط مدير ارشد 20757
تحصيلات تكميلي نگارش یافته توسط مدير ارشد 8830
معاونت اداري مالي نگارش یافته توسط مدير ارشد 7255

زیر مجموعه ها

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031