حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : خداي تعالي فرمود:براي بنده ام نه دو ترس را جمع مي كنم ونه دو امنيت را اگر در دنيا خود را از من ايمن بيند در قيامت هراسانش مي كنم واگر در دنيا از من بترسد در قيامت ايمنش گردانم مستدرك الوسائل ج11ص228
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
ساختار دانشگاه
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
دستورالعمل نگارش و ارسال مقاله نگارش یافته توسط مدير ارشد 3688
دانلود نگارش یافته توسط مدير ارشد 4385
شرح وظایف معاونت پژوهشی نگارش یافته توسط مدير ارشد 2830
سایتهای مفید جهت پژوهش نگارش یافته توسط مدير ارشد 2545
معاونت فرهنگي نگارش یافته توسط مدير ارشد 5146
معاونت پژوهشي نگارش یافته توسط مدير ارشد 7740
معاونت دانشجويي نگارش یافته توسط مدير ارشد 7661
معاونت آموزشي نگارش یافته توسط مدير ارشد 19187
تحصيلات تكميلي نگارش یافته توسط مدير ارشد 8184
معاونت اداري مالي نگارش یافته توسط مدير ارشد 6772

زیر مجموعه ها

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031