حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : در معراج پيامبراكرم به خداوند عرضه داشت : پروردگارا ثمره ي گرسنگي چيست ؟ فرمود : حكمت و نگه داشتن قلب و قرب به من و حزني دائم و زندگي سبكبار بين مردم و حقگويي و اهميتي نمي دهد در سختي زندگي مي كند يا در آساني مستدرك الوسايل ج 2 ص 218
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031