حديث روز [
امام صادق ( ع ) : كسي كه در پي برآورده كردن نياز برادر مسلمان خود باشد، تا زمانيكه در اين راه است خداوند هم در پي برآوردن حاجت او خواهد بود وسائل الشيعه ج16ص367
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031