حديث روز [
امام علي ( ع ) : ايمان هيچكس كامل نمي شودمگر هركه را خدا دوست دارد دوست داشته باشد و آن كه را خدا دشمن دارد دشمن داشته باشد شرح نهج البلاغه ج 18 ص 51
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
اعضای هیات علمی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

 photo

دکتر نصیر الدین جوادی

 photo

سید عباس خلیقی پور

مرتبه علمی:

مرتبه علمی:

مقطع تحصیلی:دکتری

مقطع تحصیلی:دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک:علوم قرآن و حدیث

رشته تحصیلی آخرین مدرک:مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد:علوم قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد:مدیریت آموزشی

کارشناسی:الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی:مدیریت برنامه ریزی آموزشی

پست الکترونیک:

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 photo

خانم دکتر فاضل یگانه

 photo

دکتر سید محمود محقق مطلق

مرتبه علمی:

مرتبه علمی:

مقطع تحصیلی:دکتری

مقطع تحصیلی:دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک:فلسفه و حکمت اسلامی

رشته تحصیلی آخرین مدرک:قرآن و منابع اسلامی

کارشناسی ارشد:فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی ارشد:سطح 3 حوزه-فقه و اصول

کارشناسی:تربیت معلم قرآن

کارشناسی:حوزه-فقه و حقوق اسلامی

پست الکترونیک:

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 photo

دکتر حسن مشکاتی

 photo

دکتر محمدحسن یعقوبیان

مرتبه علمی:

مرتبه علمی:

مقطع تحصیلی:دکتری

مقطع تحصیلی:دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک:علوم قرآن و حدیث

رشته تحصیلی آخرین مدرک:فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی ارشد:تعلیم و تربیت اسلامی

کارشناسی ارشد:فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی:مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی:فلسفه و حکمت اسلامی

پست الکترونیک:

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 photo

دكتر عابدي

 photo

دکتر شهاب الدین ذوفقاری

مرتبه علمی:

مرتبه علمی:

مقطع تحصیلی:دكتري

مقطع تحصیلی:دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک:

رشته تحصیلی آخرین مدرک:کلام-فلسفه دین

کارشناسی ارشد:

کارشناسی ارشد:فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی:

کارشناسی:مهندسی برق

پست الکترونیک:

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 photo

 

 photo

حسن حکمیون

مرتبه علمی:

مرتبه علمی:

مقطع تحصیلی:

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی آخرین مدرک:

رشته تحصیلی آخرین مدرک:علوم تربیتی

کارشناسی ارشد:

کارشناسی ارشد:علوم تربیتی

کارشناسی:

کارشناسی:فلسفه و علوم تربیتی

پست الکترونیک:

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 photo

دکتر سید مهدی مرتضوی

 photo

مرتبه علمی:

مرتبه علمی:

مقطع تحصیلی:دکتری

مقطع تحصیلی:

رشته تحصیلی آخرین مدرک:فلسفه و کلام اسلامی

رشته تحصیلی آخرین مدرک:

کارشناسی ارشد:سطح 2 حوزه

کارشناسی ارشد:

کارشناسی: فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی:

پست الکترونیک:

پست الکترونیک:

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031