حديث روز [
امام علي ( ع ) : خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده وهر كه حقوق بندگان خدا را رعايت كند اين كار او را به رعايت حقوق خداوند هم مي رساند غررالحكم ح11039
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
اعضای هیات علمی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

 1019

نصیر الدین جوادی

 1140

سید عباس خلیقی پور

مرتبه علمی:مربي

مرتبه علمی: مربي

دكتري :علوم قرآن و حديث(دانشجو)

دكتري:مديريت آموزشي(دانشجو)

كارشناسي ارشد:علوم قرآن و حديث

كارشناسي ارشد:علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي

کارشناسی : علوم قرآن و حديث

کارشناسی :علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1074

مسعوده فاضل یگانه

 1157

سید محمود محقق مطلق

مرتبه علمی:مربي

مرتبه علمی:مربي

دكتري: - 

دکتری:مدرسي الهيات و معارف اسلامي(دانشجو)

كارشناسي ارشد:فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی ارشد:سطح 3 حوزه-فقه و اصول

کارشناسی :تربيت معلم قرآن

کارشناسی:سطح 2 حوزه-فقه و اصول

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1052

حسن مشکاتی

 1161

محمدحسن یعقوبیان

مرتبه علمی:مربی

مرتبه علمی: استاديار

دكتري:علوم قرآن و حدیث

دكتري:فلسفه و كلام اسلامي

كارشناسي ارشد:علوم تربیتی تاریخ‌وفلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

كارشناسي ارشد:فلسفه و كلام اسلامی

کارشناسی :علوم تربيتي مديريت و برنامه ريزي آموزشي

کارشناسی :فلسفه و كلام اسلامی

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پست الكترونيك:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1090

علي عابدي

 1025

شهاب الدین ذوفقاری

مرتبه علمی: مربي

مرتبه علمی: استاديار

دكتري:ادبيات فارسي(دانشجو)

دكتري:فلسفه دين و كلام جديد

كارشناسي ارشد:ادبيات فارسي

کارشناسی ارشد:فلسفه و كلام اسلامي

کارشناسی :ادبيات فارسي

کارشناسی :مهندسی برق

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1060

 فرشید زالی

 1022

حسن حکمیون

مرتبه علمی: مربی

مرتبه علمی:مربي

دکتری: - 

دكتري: -

کارشناسی ارشد:فلسفه علم

کارشناسی ارشد:علوم تربیتی

کارشناسی:کاربرد کامپيوتر

کارشناسی :فلسفه و علوم تربیتی

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1135

سید مهدی مرتضوی

 photo

مرتبه علمی: مربي

مرتبه علمی:

دكتري:كلام

دكتري:

کارشناسی ارشد:فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی ارشد:

کارشناسی :فقه و اصول

کارشناسی :

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پست الكترونيك:

 

 

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031