حديث روز [
امام صادق ( ع ) : سزاوار نيست مومن در مجلسي بنشيند كه معصيت خدا مي شود و نمي تواند آن را تغيير دهد كافي ج2ص374
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031