حديث روز [
امام علي ( ع ) : خداوند متعال روزي ها را عادلانه تقسيم كرد تاهركه را بخواهد به وسعت روزي يا تنگي آن بيازمايد و ميزان سپاس گزاري توانگر شكيبايي تهيدست را امتحان كند نهج البلاغه خطبه 91
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
گروه آموزشی معارف قرآن و تفسیر

 top ri

گروه آموزشی معارف قرآن و تفسیر

 

خانم دكتر فاضل يگانه

تلفن: 3372020

فکس:

آدرس پست الکترونیکی:

 arm daneshgah

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031