حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : فرزند آدم فقط به كسي واگذار مي شود كه به او اميد بسته باشد واگر به كسي غير از خدا اميد نمي بست به غير او واگذار نمي شد كنز العمال ح5909
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
گروه آموزشی علوم قرآن

 top ri

گروه آموزشی علوم قرآن

 

دکتر نصیرالدین جوادی

تلفن: 3372020

فکس:

آدرس پست الکترونیکی:

 arm daneshgah

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031