حديث روز [
امام رضا ( ع ) : هركه از خدا بهشت خواهد و در برابر سختي ها پايداري نورزد بي گمان خود را ريشخند كرده است بحارالانوارج75ص356
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
مدرسین همکار دانشکده علوم قرآن و حدیث

نام

نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

اکرم

آبکار اصفهانی

 

حجت الاسلام الهی دوست

الهی دوست

 

اکرم

بقایی

 

حجت الاسلام جناب آقای محسن

جلالی

 

جمال

جمالی

 

حجت الاسلام جناب آقای مجید

حاجاتی

 

زهره

چرم دوز

 

دکتر ابوالقاسم

حسین دوست

 

حجت الاسلام عبدالحسین

حکیم الهی

 

سلیمه

رهبر

 

دکتر رضا

سعادت نیا

 

علیرضا

سلطانی زاده

 

مرتضی

زایری

 

رحمت

شایسته فرد

 

محمد

جواد شریعتی

 

حجت الاسلام جناب آقای مرتضی

شرکت

 

دکتر مهدی

طغیانی

 

دکترمحسن علی

نجیمی

 

حجت الاسلام جناب آقای دکترعلی

غفار زاده

 

ناصر

فرنیا

 

اشرف

فولادگر

 

مهدی

کوهی

 

سید سعید

مهدوی

 

سید محسن

نیکزاد الحسینی

 

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031