حديث روز [
امام صادق ( ع ) : از هم نشيني با صاحب منصبان ودنيا پرستان بپرهيزيد كه اين همنشيني دين شما را برده و نفاق مي آورد بحارالانوارج72ص367
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031