حديث روز [
امام صادق ( ع ) : هرگز كسي كه به اندك گناهي كيفر ميدهد چشم طمع به آقايي كردن نداشته باشد بحارالانوارج69ص18
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
نمودار سازماني دانشكده ها نگارش یافته توسط مدير ارشد 783
مدرسین همکار دانشکده الهیات نگارش یافته توسط مدير ارشد 3505
اعضای دانشکده الهیات و معارف اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 4955
مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 2529
مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 2986
مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 3197
ریاست دانشکده الهیات نگارش یافته توسط مدير ارشد 3049
مدرسین همکار دانشکده علوم قرآن و حدیث نگارش یافته توسط مدير ارشد 4615
اعضای دانشکده علوم قرآن و حدیث نگارش یافته توسط مدير ارشد 3669
گروه آموزشی معارف قرآن و تفسیر نگارش یافته توسط مدير ارشد 3101

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031