حديث روز [
امام علي ( ع ) : نيازهايتان را با عزت نفس و آقايي طلب كنيد چرا كه برآورده شدن آنها به دست خداست شرح ابن ابي الحديدج20ص317
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
نمودار سازماني دانشكده ها نگارش یافته توسط مدير ارشد 383
مدرسین همکار دانشکده الهیات نگارش یافته توسط مدير ارشد 3198
اعضای دانشکده الهیات و معارف اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 4516
مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 2312
مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 2742
مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 2959
ریاست دانشکده الهیات نگارش یافته توسط مدير ارشد 2815
مدرسین همکار دانشکده علوم قرآن و حدیث نگارش یافته توسط مدير ارشد 4125
اعضای دانشکده علوم قرآن و حدیث نگارش یافته توسط مدير ارشد 3327
گروه آموزشی معارف قرآن و تفسیر نگارش یافته توسط مدير ارشد 2844

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031