حديث روز [
امام علي ( ع ) : اگر بردبار نيستي خود را بردبار نشان ده زيرا كمتر كسي است كه خود را شبيه گروهي كند و سرانجام يكي از آنان نشنود بحارالانوارج68ص404
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
نمودار سازماني دانشكده ها نگارش یافته توسط مدير ارشد 704
مدرسین همکار دانشکده الهیات نگارش یافته توسط مدير ارشد 3436
اعضای دانشکده الهیات و معارف اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 4856
مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 2488
مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 2925
مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 3144
ریاست دانشکده الهیات نگارش یافته توسط مدير ارشد 2987
مدرسین همکار دانشکده علوم قرآن و حدیث نگارش یافته توسط مدير ارشد 4504
اعضای دانشکده علوم قرآن و حدیث نگارش یافته توسط مدير ارشد 3590
گروه آموزشی معارف قرآن و تفسیر نگارش یافته توسط مدير ارشد 3034

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031