حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : آيا نمي خواهيد شما رااز چيزي با فضيلت تر از روزه ونماز وصدقه آگاه كنم ؟ آن چيز اصلاح كردن ميان مردم است مجمر عتورام ج1 ص39
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031