حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : خداي تعالي فرمود:براي بنده ام نه دو ترس را جمع مي كنم ونه دو امنيت را اگر در دنيا خود را از من ايمن بيند در قيامت هراسانش مي كنم واگر در دنيا از من بترسد در قيامت ايمنش گردانم مستدرك الوسائل ج11ص228
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
دانشگاه مطلوب از ديدگاه رهبر معظم انقلاب نگارش یافته توسط مدير ارشد 1196

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031