حديث روز [
امام علي ( ع ) : خوبي كردن تو به دشمنان و بدخواهانت براي آنها سنگين تر از بدي كردن تو به آنهاست وانگيزه اي براي اصلاح آنان است غررالحكم ص387
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031