حديث روز [
امام صادق ( ع ) : هرچيز كه بتواني بنده رابه سبب آن سرزنش كني كار خود اوست وهرچيزي كه نتواني بنده را به سبب آن سرزنش كني كار خداست (نه همه چيز جبري است نه همه چيز اختياري) بحارالانوارج5ص59
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031