حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : بنده به حقيقت اخلاص نمي رسد مگر آنگاه كه دوست نداشته باشد در برابر كاري كه براي خدا انجام داده ستايش شود مستدرك الوسائل ج1ص100
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

utopia3

فرم تماس

ارسال پست الکترونیک. تمامی فیلد های مشخص شده با * می بایست پر شود.

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031