حديث روز [
امام صادق ( ع ) : برادرت را خدمت كن ،اما اگر تو را به خدمت و بيگاري گرفت نه خدمتي كن ونه بزرگش شمار مستدرك الوسائل ج1ص428
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
اخبار دانشگاه
اطلاعیه ها
پژوهش

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-1

Untitled-4

 

لینک هاي مفيد
سامانه های دانشگاه

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031