کارگاه بین المللی آموزشی و ‍پژوهشی روش شناسی بررسی و مطالعه مزارات، آرامگاه ها و سنگ قبور با تاکید بر عصر صفوی به همت دانشگاه اصفهان زیر نظر آقای دکتر منتظرالقاپم در تخت فولاد اصفهان (نهم الی داوزدهم اردیبهشت ۹۸) با حضور اساتید و اندیشمندان ایرانی و خارجی برگزار گردید. تعدادی از دانشجویان و زبان آموزان مرکز زبان  دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان نیز در این کارگاه حضور داشتند.