با نهایت تأثر و تألم درگذشت جانکاه و ناگهانی دانشجوی عزیز و ارجمند جناب آقای عبدالمجید نظری را به خانواده محترم ایشان و همه دانشجویان این دانشگاه تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر جمیل و برای ایشان رحمت واسعه از پروردگار خواستاریم