سخنی با دانشجویان:

در زمان تعطیلی دانشگاه هر چند دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان برنامه ریزی دقیق آموزشی برای دانشجویان نموده و آموزش ها به صورت الکترونیکی، صدا گذاری و برخط انجام می شود. در عین حال به منظور ارتباط موثر و رفع شبهات دانشجویان در زمینه های درسی و روش ها و نیز امتحانات ریاست دانشگاه در ویدئویی بسیار از مسائل مبتلا به آموزشی و فرهنگی دانشگاه را در دوره تعطیلات کرونایی روشن نمودند.