بازدید خانواده آیه ا… خاتون آبادی از کتابخانه دانشگاه
آذر ۶, ۱۳۹۷
بازدید از دانشگاه و جلسه با مسئولین و مدیران دبیرستان های دارالقرآن کریم اصفهان
آذر ۷, ۱۳۹۷

دوشنبه این هفته مورخ ۵ آذر ماه جلسه ای با سخنرانی آقای دکتر محسن نصر استاد دانشگاه اصفهان پیرامون اقتصاد مقاومتی در دانشگاه برگزار گردید