معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي

آقاي سيد عباس خليقي پور

03133372020-201


 • شرح وظايف اين معاونت :
  1. اداره كليه امور آموزشي دانشگاه
  2. مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذی ربط
  3. تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزش
  4. نظارت بر حسن اجراي وظايف قسمت هاي وابسته به اين معاونت
  5. تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  6. برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري واحدهاي ذی ربط
  7. نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي دانشگاه و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به شوراي دانشگاه
  8. ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و دانشپذيران و اعضاي هيات علمي در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيات علمي
  9. اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي