• بسمه‌تعالي

  اصغر منتظرالقائم عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان مي‌باشد .وي در تاريخ 1337/9/28 شمسي در محله اليادران اصفهان به دنيا آمد. دوران دبستان را در مدرسه اشراق و دوره متوسطه را در دبيرستان رودكي، كورش و صائب اصفهان تحصيل نمود و در رشته طبيعي ديپلم گرفت. در سال ١٣٥٥ به خدمت نظام وظيفه در گرگان و كامياران كردستان به عنوان سپاهي دانش خدمت نمود.

  در سال ١٣٦٢ شمسي در رشته تاريخ مقطع كارشناسي دانشگاه اصفهان پذيرفته شد و در سال ١٣٦٦ فارغ‌التحصيل شد. همزمان با تحصيل در دوران دفاع مقدس ٣٠ ماه در جبهه حضور داشت و به افتخار جانبازي رسيد.

  در سال ١٣٦٧ همزمان با خاتمه دفاع مقدس در رشته تاريخ مقطع كارشناسي‌ارشد دانشگاه شهيد بهشتي پذيرفته شد و در 1369/10/2 فارغ‌التحصيل شد و در 1369/6/15 به استخدام دانشگاه اصفهان درآمد.وي مسئوليت هاي گوناگون مدير گروه تاريخ،معاون دانشكده ادبيات،رياست دانشكده ادبيات و معاون دانشجويي دانشگاه اصفهان را بر عهده داشته است.

  در سال ١٣٧٢ شمسي در رشته تاريخ اسلام دانشگاه تربيت مدرس پذيرفته شد و در سال 1378 دوره دكتري را به تمام رسانيد.

  وي داراي ٢٥ جلد كتاب و بيش از ٦٠ مقاله علمي و پژوهشي داخلي و خارجي بوده كه در رزومه وي آمده است.

  مدت ١١ سال مدير دانشنامه تخت فولاد اصفهان بود و اين دانشنامه را با همكاري محققان در ٤ جلد به اتمام رسانيد و تاكنون در ٧ همايش بين‌المللي علمي در كشورهاي بلغارستان، فرانسه، عراق و اطريش حضور داشته است.

  در سال ١٣٩٠ به مدت ٦ ماه در دانشگاه سَنت اَندروز انگلستان فرصت مطالعاتي را گذرانده است. وي در سال ١٣٩٣ شمسي به درجه استادي نائل شده است.

مسئول دفتر ریاست دانشگاه ، مسئول دبیرخانه هيات موسس ، مسئول دبيرخانه هيات امناء و مسئول دبيرخانه مرکزی دانشگاه

آقای نعمت اله قدیری

03133372020-212