اعضای هیات رئیسه و ریاست دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان در تاریخ ۹ دی ماه ۹۷ با جناب آقای دکتر خسروی ریاست دادگاه اصفهان دیدار نمودند‌ در این دیدار بحث کارورزی و آموزش عملی اجرایی دانشجویان فقه و حقوق و برخی همکاری های علمی دو جانبه طرح گردید