اطلاعیه دانشگاه در مورد سیل
فروردین ۱۳, ۱۳۹۸
جيهاني
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

در این دیدار که با حضور حجت الاسلام عروجی ریاست سازمان و آقای دکتر منتظر القائم ریاست دانشگاه و هیات رئیسه برگزار شد
*هماهنگی بیشتر در فعالیت های دوجانبه در تبلیغ
*همگامی در کارآفرینی برای مبلغان نور دتنشجویان مناطق محروم
*استفاده از ظرفیت دانشگاه برای رشته مداحی و معارف اسلامی