در این دیدار سردار شیروانیان در خصوص اهمیت موزه دفاع مقدس و آنچه در سینه یادگاران دفاع مقدس است و باید در خزانه ای گرد آید و یا با ادبیات شفاهی منتقل کردد صحبت کردند.

اقای دکتر منتظر  قائم در خصوص آمادگی دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان برای  همکاری در حیطه های پایان نامه و حیطه های فرهنگی اعلام آمادگی نمودند.