در راستای اهداف دانشگاه در جهت گسترش همکاری ها ی دو جانبه با مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشگاه ها ، هیاتی مرکب از ریاست هیات رئیسه و شوراء و هیات علمی دانشگاه از جامعه المصطفی العالمیه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در شهر مقدس قم بازدید نمودند. در این دیدارها ، حجت الاسلام دکتر قنبری از جامعه المصطفی و حجت الاسلام دکتر محمدی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه میزبان جلسه بودند در مورد همکاری تبادل استاد در محل دانشگاه ،‌ چاپ کتاب و متون آموزشی و رشته های دکتری مشترک ، همایش های علمی و قرآنی مشترک ، امکانات الکترونیکی کتابخانه ای وموضوعات پایان نامه و داوری و راهنمایی پایان نامه ها به ویژه در رشته روانشناسی ، مفاد قراردادی دو جانبه به توافق رسیدند.