پیام دعوت راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه
بهمن ۱۸, ۱۳۹۷
تفاهم نامه علمی و آموزشی با دانشگاه قرآن و حدیث در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷

دوره فهم روانشناختی متون دینی توسط حجت الاسلام دکترعباس پسندیده چهارشنبه ۱۱/۱۰ازساعت۸صبح تا۱۸دردانشگاه معارف قرآن وعترت برگزارگردید.