از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش
در گذشت دانشمند نخبه پرور و خاموش، زنده یاد حجت الاسلام دکتر جواد اژه ای را به استاد ارجمند جناب آقای دکتر تقی اژه ای و جناب حجت الاسلام حاج آقا مهدی اژه ای و خاندان پارسا و اصیل و شهید پرورشان تسلیت می گوییم. روح بلند ایشان هم اینک بر خوان کریمانه و آسمانی حضرت پروردگار میهمان باد.
روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان