برگزاری همایش بین المللی مشترک با عنوان «قرآن و سلامت اجتماعی» و انجام پژوهش های مشترک

در دیدار رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان جناب آقاي دكتر منتظرالقائم با ریاست و معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی در محل تهران، زمینه های همکاری مشترک طرفین و مفاد تفاهم نامه همکاری فیمابین مورد بررسی قرار گرفت و در استفاده از ظرفیت های اساتید و اعضای هیات علمی براي ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای با همکاری دو دانشگاه تاکید شد.
در این دیدار که روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت با حضور جناب آقای دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی و معاونین دانشگاه و جناب آقاي دکتر منتظر القائم رئیس دانشگاه قرآن و عترت و جناب آقاي مشكاتي عضو هيات امنا و موسس دانشگاه برگزار شد، مفاد تفاهم نامه همکاری علمي پژوهشي فیمابین مورد بررسی قرار گرفت.


در ادامه این دیدار مقرر شد دو دانشگاه در گام اول در خصوص تهیه و راه اندازی مجله مشترک به زبان انگليسي و همچنین برگزاری همایش بین المللی مشترک با عنوان «قرآن و سلامت اجتماعی» در ۱۴ اسفندماه اقدام نمایند.