دوره فهم روانشناختی متون دینی در دانشگاه
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
کنفرانس بین المللی دین،معنویت و کیفیت زندگی
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷