روز چهار شنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه ۹۸ لولین جلسه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی در اتاق جلسات دانشگاه با حضور مدیر محترم رشته علوم تربیتی (جناب آقای مشکاتی) و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (دکتر مرادی) و مدرسین محترم این رشته برگزار گردید در آغاز جلسه مدرسین محترم با معرفی خود به بیان دیدگاههای خود پیرامون رشته دروس آن و دانشجویان این رشته پرداختند سپس معاون آموزشی و مدیر محترم رشته ضمن پاسخ به سوالات مطرح شده از جانب مدرسین در مور اهمیت رشته فوق و اتخاذ خط مشی مناسبی جهت رشد کیفی و کمی دانشجویان این رشته سخنانی ایراد نمودند