در راستای گسترش همکاری های مشترک در زمینه های علمی،آموزشی،پژوهشی و تحقیقات بنیادی و کاربردی میان دو مرکز و بهرمندی از توانایی و ظرفیت، نشست مشترکی میان مسئولان بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی و دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) برگزار گردیده و مفادی به عنوان محورهای همکاری در زمینه نشر مشترک کتب و پایان نامه های دانشجویی از مفاد این تفاهم میباشد.