مجموعه پرسش هاي ماه مبارك رمضان
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۷
اطلاعيه زمان بندي و منابع مصاحبه داوطلبان كارشناسي ارشد ۱۳۹۷
خرداد ۲۱, ۱۳۹۷

اطلاعيه دانشجويان محروم از امتحان

 • بسمه تعالي
  اطلاعيه دانشجويان محروم از امتحان
  با توجه به گزارش دفتر امورآموزشي و پس از بررسي مستندات دانشجويان در جلسه شوراي محترم آموزشي، براساس آئين‌نامه آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجويان زير كه غيبت‌هاي كلاسي آنان بيش از حدنصاب قانوني «سه شانزدهم» بوده است، از حضور در جلسه امتحان محروم بوده و درس آنان «حذف» گرديده است. بديهي است حضور اين گروه از دانشجويان در جلسه امتحان نيز تأثيري در حذف درس آنان نخواهد داشت.
  معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

  دانشجویان محروم از امتحان برادر

  دانشجویان محروم از امتحان خواهر