کاروان اردویی راهیان نور جمعه ۱۷ اسفند ماه عازم خرمشهر و مناطق عملیاتی جنوب گردید. این کاروان که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت به مدت ۵ روز در مناطق عملیاتی یاد دلاوران دوره دفاع مقدس را گرامی داشتند. نقش مهم این اردوها در خودسازی دانشجویان بسیار مهم است.